နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် - မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၄၉/၃) နှင့် (၂၄၉/ ၄)ကြားတွင် ယာဉ်တိုက ....

နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် - မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၄၉/၃) နှင့် (၂၄၉/ ၄)ကြားတွင် ယာဉ်တိုက ....

၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၅ ၂၀ အချိန်ခန့်၊ နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၄၉/၃) နှင့် (၂၄၉/ ၄)ကြား၊ နေပြည်တော်ဘက်မှ မန္တလေးဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုကျော်ဦး မောင်းနှင်သည့် Honda Odyssey အမျိုးအစား (အဖြူရောင်) ယာဉ်သည်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၄၆/၆)နှင့်(၁၄၆/၇)ကြားတွင် ....

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၄၆/၆)နှင့်(၁၄၆/၇)ကြားတွင် ....

၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၂ ၃၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၄၆/၆) နှင့် (၁၄၆/၇)ကြား၊ ရန်ကုန် မှ နေပြည်တော် သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုတင်မွေး မောင်းနှင်သည့် Sojen အမျိုးအစား (အဖြူရောင်)ယာဉ်သည်...

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဉီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၇၁/၆)နှင့် (၇၁/၇)ကြားတွင် ယာဉ ....

၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၃၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဉီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၇၁/၆)နှင့် (၇၁/၇)ကြားတွင် နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သို့ ယာဉ်မောင်း အောင်ကိုကို မောင်းနှင်လာသော  Toyota Sprinter CE102 ခဲရောင်ယာဉ်သည်...

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၀၅/၀)နှင့် (၁၀၅/၁)ကြားတွင် ယာ ....

၁၇.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၇ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၀၅/၀)နှင့် (၁၀၅/၁)ကြားတွင် ရန်ကုန်ဘက်မှ နေပြည်တော်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးမြင့်အောင် မောင်းနှင်သည့်  FUSO အမျိုးအစား(ဖြူ/စိမ်းရောင်)ယာဉ်သည်...

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၂၉/၁)နှင့်(၁၂၉/၂)ကြားတွ ....

၁၆.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၇ ၃၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၂၉/၁)နှင့် (၁၂၉/၂)ကြားတွင် ရန်ကုန်မှ နေပြည်တော်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးကြည်သန်း မောင်းနှင်လာသော Probox အမျိုးအစား(ခဲရောင်)ယာဉ်သည် မောင်းနှင်လာစဉ်...

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၅၇/၂)နှင့် (၅၇/၃)ကြားတွင် ယာဉ် ....

၁၅.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၅ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၅၇/၂)နှင့် (၅၇/၃)ကြားတွင် ရန်ကုန်မှ နေပြည်တော်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဇင်ဗိုလ်မင်း မောင်းနှင်လာသော Nissan Caravan အမျိုးအစား (အဖြူရောင်) ယာဉ်သည်...