သတင်း

Your Safety

Home Safety

Knowledge Sharing

Public Safety

Fire Safety Manager

Find Us On Facebook

Latest News

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်ဘက်ခြမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၁/၆)နှင့် (၁၁/၇)ကြားတွင် ယာဉ် ....

၁၃.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၂ ၄၇ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊...

read more
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ မဇ္ဇူလမ်း၊ အမှတ်(၉၃၁)တွင် နေအိမ်မီးလောင် ....

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ မဇ္ဇူလမ်း၊ အမှတ်(၉၃၁)တွင် နေအိမ်မီးလောင် ....

၁၂.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၁ ၂၈ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊...

read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ အမှတ်(၄၇၈)ရှိ My Lotus (စားသော ....

၁၁.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၁ ၀၂ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊...

read more