မီးလောင်မှုသတင်း

Your Safety

Home Safety

Knowledge Sharing

Public Safety

Fire Safety Manager

Find Us On Facebook

မီးလောင်မှုသတင်းများ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ ပဥ္စသီမော်ကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ ပဥ္စသီမော်ကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း

၁၈.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊...

read more
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကော့တရုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူးကဝါကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း

ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ကော့တရုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူးကဝါကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း

၁၈.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၂ ၁၅ အချိန်ခန့်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊...

read more