မီးလောင်မှုသတင်း

Your Safety

Home Safety

Knowledge Sharing

Public Safety

Fire Safety Manager

မီးလောင်မှုသတင်းများ

ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ သိန်လုံ ကျေးရွာနေအိမ် မီးလောင်မှုသတင်း

ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ သိန်လုံ ကျေးရွာနေအိမ် မီးလောင်မှုသတင်း

(၉. ၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၀၉ ၅၀)အချိန်ခန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ သိန်လုံ...

read more
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၀)၊ ၅၃လမ်း၊ ၄၂x၄၃ကြားတွင ....

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၀)၊ ၅၃လမ်း၊ ၄၂x၄၃ကြားတွင ....

(၈.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ (၁၃ ၅၀) အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့၊...

read more

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ပန်းပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်းပေါင်းကျေးရွာ၊ မန္တလေး-လားရှိုးကားလမ်း၊ ပြည်ထောင် ....

(၈.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ (၀၅ ၄၅) အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊...

read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၇၂)ရပ်ကွက်၊ စွယ်တော်လမ်း၊ အမှတ်(၉၆၈)ရှိ နေအိမ်မီးလ ....

(၄.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၀၀ ၄၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်...

read more

Find Us On Facebook