ထူးခြားဖြစ်စဉ်

Your Safety

Home Safety

Knowledge Sharing

Public Safety

Fire Safety Manager

Find Us On Facebook

ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ

ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အောင်သုခလမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း

ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အောင်သုခလမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း

၂၃.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၉၁၅ အချိန်ခန့်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊...

read more
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သုံးခွမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သုံးခွမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း

၂၂.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၅ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သုံးခွမြို့နယ်တွင်...

read more
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွင်  မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေဝင်ရောက်မှုသတင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေဝင်ရောက်မှုသတင်း

၂၂.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၃၀ အချိန်ခန့်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွင် ...

read more
မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေဝင်ရောက်မှုသတင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေဝင်ရောက်မှုသတင်း

၂၂.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၇ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင်...

read more
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်သို့ ချင်းတွင်းမြစ်ရေ ဝင်ရောက်မှုသတင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်သို့ ချင်းတွင်းမြစ်ရေ ဝင်ရောက်မှုသတင်း

၂၂.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၆ ၃၀ အချိန်ခန့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊...

read more