(၂၈.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၀၇ ၁၅)အခ်ိန္ခန္႔၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးျမိဳ႕နယ္၊ က်ံဳေပါ ေက်းရြာရွိ (၂၀×၃၀)ေပ၊ အုတ္ကာ၊ အုတ္ခင္း၊ ကြန္ကရစ္ (အေပၚထပ္)၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ သြပ္မိုး ေနအိမ္တြင္ ျခင္ေဆးေခြထြန္းထားရာမွ အနီးရွိ ေမြ႕ယာသို႔ မီးကူးစက္ေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၀၇ ၃၀) အခ်ိန္ သတင္းရရွိသျဖင့္ ေရးျမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၂)စီး၊ သေႏၶ(၁၁)ဦး၊ အရန္(၂၀)ဦးတို႔ျဖင့္ ေရဂါလန္(၁၆၀၀)ျဖင့္ အသုံးျပဳ ျငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ(၀၇ ၄၅)အခ်ိန္ မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၂၀×၃၀)ေပ၊ အုတ္ကာ၊ အုတ္ခင္း၊ ကြန္ကရစ္ ေနအိမ္(အေပၚထပ္) မီးေလာင္ဆံုးရွံႈးခဲ့ပါသည္။