ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၇/အေနာက္ရပ္ကြက္ ဓမၼဝိေသာဓနိ ပရိယတၲိစာသင္တိုက္သို႔ ေရလွဴဒါန္းမႈသတင္း

(၇.၁၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ (၁၅း၄၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၇/အေနာက္ရပ္ကြက္ ဓမၼဝိေသာဓနိ ပရိယတၲိစာသင္တိုက္သို႔ သာေကတၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ သေႏၶ(၆) ဦးျဖင့္ ေရဂါလန္(၃၂၀၀)ခန္႔...
ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ Official Development Assistance -ODA အစီအစဥ္ျဖင့္ Hazmat Vehicles Training၊ 48M Hydraulic Platform Training ႏွင့္ Simulator Training မ်ားဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ Official Development Assistance -ODA အစီအစဥ္ျဖင့္ Hazmat Vehicles Training၊ 48M Hydraulic Platform Training ႏွင့္ Simulator Training မ်ားဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ျခင္း

(၁.၁၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႕မွ (၁၄.၁၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ Official Development Assistance -ODA အစီအစဥ္ျဖင့္ လက္ခံရရွိမည့္ ခတ္မွီ မီးၿငွိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား...
ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား

ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား

၂၃.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာ္လခဲခရိုင္၊ မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္စုေက်းရြာတြင္ ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္ေနပါသျဖင့္ ေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္  ေရဂါလန္(၄၈၀၀)ခန္႔...
ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားသို႔ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမာ်း

ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားသို႔ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမာ်း

၂၂.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြခရိုင္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ဓညဝတီရပ္ကြက္၊ ရြာသာယာ၊ ဓမၼစရိရတကၠသိုလ္၊ ရဲတပ္ရင္း ၁၂ တို႕ တြင္ ေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းမွ ေရဂါလန္ (၁၄၄၀၀)...
ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား

ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား

21.5.18 ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဓညဝတီ ရပ္ကြက္၊ ရြာသာယာ၊ ေတဇိနာရာမက်ာင္းတိုက္၊ ဓမၼစရိရတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရဲတပ္ရင္း ၁၂ တို႕ တြင္ ေသာက္သံုးေရလံုေလာက္ စြာရရွိေရး စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ ေရ ဂါလန္ (၁၈၂၀၀) သြား...
ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား

ေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား

၂၀.၅.၂၀၁၈ရက္ေန႔၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ​ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္၊​ ​ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္​ ​ေက်ာက္​​ေမာ္​ႀကီး​ေက်းရြာ​တြင္ ေရလံုေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္ ေရဂါလံ(၃၂၀၀)...