ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားမေလာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆားမေလာက္ေက်းရြာသို့ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ပန္းလွိုင္ျမစ္ ေရတိုက္စားမွုသတင္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားမေလာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆားမေလာက္ေက်းရြာသို့ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ပန္းလွိုင္ျမစ္ ေရတိုက္စားမွုသတင္း

(၁၄.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊  ၀၈ ၃၀ အခ်ိန္ခန္႔၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားမေလာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆားမေလာက္ေက်းရြာသို့ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ပန္းလွိုင္ျမစ္ ေရတိုက္စားမွုျေကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါး အလ်ား(၂၅၀)၊ အနံ(၅၀)ေပခန္႔ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ၀၈ ၄၅ အခ်ိန္သတင္းရ၍...
ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ – မႏၱေလးအျမန္လမ္းမျကီး၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၈၄/၀)နွင့္(၈၄/၁)ျကားတြင္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ – မႏၱေလးအျမန္လမ္းမျကီး၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၈၄/၀)နွင့္(၈၄/၁)ျကားတြင္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္း

(၁၄.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ၂၀ ၂၅ အခ်ိန္တြင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၈၄/၀)ႏွင့္ (၈၄/၁)ၾကား၊ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေမာင္းႏွင္လာေသာ LANDCRUISER (အျဖဴေရာင္)ယာဥ္သည္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္းယာဘက္တြင္ကာရံထားေသာ...
တနသၤာရီတိုင္းေဒသျကီး၊ ျမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ၊ ဘုရားကိုင္ရပ္ကြက္၊ ဘုရားကိုင္လမ္းမျကီး၊ စိန္ပန္းျပားလမ္းထိပ္တြင္ (၂)ထပ္ေနအိမ္ေဘးနံရံအား ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ဝင္ေရာက္တိုက္မိမႈသတင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသျကီး၊ ျမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ၊ ဘုရားကိုင္ရပ္ကြက္၊ ဘုရားကိုင္လမ္းမျကီး၊ စိန္ပန္းျပားလမ္းထိပ္တြင္ (၂)ထပ္ေနအိမ္ေဘးနံရံအား ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ဝင္ေရာက္တိုက္မိမႈသတင္း

(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ၁၈ ၁၅ အခ်ိန္ခန့္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသျကီး၊ ျမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိတ္ေတာင္ နယ္ေျမ၊ ဘုရားကိုင္ရပ္ကြက္၊ ဘုရားကိုင္လမ္းမျကီး၊ စိန္ပန္းျပားလမ္းထိပ္တြင္ ေမာင္းနွင္လာေသာ လိုက္ထရစ္ေရသယ္ယာဉ္ (ပုံေျပာင္း) ေမာ္ေတာ္ယာဉ္သည္ ကားအေနာက္ဘက္ရွိ...
မႏၱေလးတိုင္းေဒသျကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ဦးလြင္-မႏၱေလးအဆင္းလမ္း ေျခာက္ထပ္ေကြ႔ မိုင္တိုင္အမွတ္(၂၄/၄)နွင့္ (၂၄/၅)ျကားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္း

မႏၱေလးတိုင္းေဒသျကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ဦးလြင္-မႏၱေလးအဆင္းလမ္း ေျခာက္ထပ္ေကြ႔ မိုင္တိုင္အမွတ္(၂၄/၄)နွင့္ (၂၄/၅)ျကားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္း

(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ ၀၃ ၅၅အခ်ိန္ခန့္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသျကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ဦးလြင္-မႏၱေလးအဆင္းလမ္း ေျခာက္ထပ္ေကြ႕မိုင္တိုင္အမွတ္(၂၄/၄)နွင့္ (၂၄/၅)ျကားတြင္ ေမာင္းနွင္လာေသာ Inter Cola အစိမ္းနုေရာင္ (၁၂)ဘီး (ကုန္မဲ့) ယာဉ္သည္ ဘရိတ္ေပါက္၍ လမ္းညာဘက္ျခမ္းရွိ...
ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၇/၃)နွင့္(၇/၄)အၾကားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္း

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၇/၃)နွင့္(၇/၄)အၾကားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္း

(၉.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ၁၁ ၁၀ အခ်ိန္တြင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၇/၃)နွင့္(၇/၄)အၾကားတြင္ ကေလးၿမိဳ႕မွ ရိေခါဒါရ္ၿမိဳ႕သို႔ေမာင္းႏွင္လာေသာ ISUZU (ျကက္ေသြးေရာင္) (၆)ဘီးယာဥ္သည္ ကြမ္းသီးအိတ္မ်ားတင္ေဆာင္ၿပီးေမာင္းႏွင္လာစဥ္...
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္း-မအီကားလမ္းမိုင္တိုင္(၅)အနီးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္း-မအီကားလမ္းမိုင္တိုင္(၅)အနီးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္း

(၈.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔၊ ၁၅ ၃၀ အခ်ိန္တြင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္း-မအီကားလမ္းမိုင္တိုင္(၅)အနီးတြင္ ေက်ာက္ျဖဴမွ အမ္းသို႔ေမာင္းႏွင္လာေသာ ခရီးသည္တင္(မွန္လံုအေသး)ယာဥ္သည္ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္း၏ညာဘက္သို႔တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ၁၅...