မီးေဘးလံုၿခံဳေရးတာ၀န္ခံ(Fire Safety Manager) သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅၆) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

မီးေဘးလံုၿခံဳေရးတာ၀န္ခံ(Fire Safety Manager) သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅၆) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

၂၈.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ ၁၀ ၃၀ အခ်ိ္န္၊ မီးသတ္သုေတသနႏွင့္ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအသိပညာေပးေရးဌာနတြင္ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးတာ၀န္ခံ(Fire Safety Manager) သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅၆) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူရမွ...
အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

၂၈.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ ၀၉ ၀၀ အခ်ိန္၊ ျမန္မာနုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္၊ က်န္စစ္သားခန္းမေဆာင္တြင္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇) သင္တန္းဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူရမွ သင္တန္းဖြင့္ပြဲမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။...

“မီးေလာင္မႈတိုင္းဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာကို မီးလ ွ်ံေတြရဲ႕ ဒိုင္ယာယီကေန သက္ေသျပဆိုပါလိမ့္မယ္”(ဒုမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ၊မင္းနဒီ)

၅.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔၊ ဂုဏ္ျပဳဇာတ္လမ္းျဖစ္သည့္”မီးလ ွ်ံဒိုင္ယာယီ” မွ နမူနာျပကြက္တစ္ခ်ိဳ႕အား ႀကိဳတင္ထုတ္လႊင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔တြင္”မီးလ...