ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗားရြာအနီး၊ ဖလမ္းေဝဘူလကားလမ္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၀/၂)နွင့္ (၄၀-၃)ၾကား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မီးေလာင္မွုသတင္း

(၁၀- ၂-၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ (၀၁ ၄၅)အခ်ိန္ခန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗားရြာအနီး၊ ဖလမ္းေဝဘူလကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၀/၂)နွင့္ (၄၀-၃)ျကား ကေလးၿမိဳ႕မွ ဖလမ္းျမို့သို့  ေမာင္းနွင္လာေသာTOYOTA Dyna (အျဖူေရာင္)ယာဉ္သည္ အပူလြန္ကဲရာမွ မီးစတင္ေလာင္ျေကာင္း (၀၁ ၅၀)အခ်ိန္...
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ျကီးနားခရိုင္၊ ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕၊ ၾကက္ေပါင္ျခံရပ္ကြက္(၁)၊ နယ္ေျမ(၆)၊ ေဂါက္ကြင္းလမ္းတြင္ ဆီေဘာက္ဆာယာဥ္မီးေလာင္မႈသတင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ျကီးနားခရိုင္၊ ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕၊ ၾကက္ေပါင္ျခံရပ္ကြက္(၁)၊ နယ္ေျမ(၆)၊ ေဂါက္ကြင္းလမ္းတြင္ ဆီေဘာက္ဆာယာဥ္မီးေလာင္မႈသတင္း

(၇.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႕၊ (၁၄ ၀၅)အခ်ိန္ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ျကီးနားခရိုင္၊ ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕၊ ျကက္ေပါင္ျခံရပ္ကြက္(၁)၊ နယ္ေျမ(၆)၊ ေဂါက္ကြင္းလမ္းတြင္ Nissan အမ်ိိဳးအစား(အျဖဴေရာင္)ဂါလန္(၈၀၀၀) Asia Energy ဆီေဘာက္ဆာယာဥ္မွ ေဒါင္ဖန္း ေလးလုံးထိုးယာဉ္ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ေပပါမ်ားအတြင္း...
မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံခရိုင္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕၊ မိုးႏႈိင္းရပ္ကြက္၊ ကြင္းအမွတ္(၈၀၇)၊ မိုးႏႈိင္းကြင္း၊ ကဒုံစီးအလယ္ပိုင္းတြင္ မီးေလာင္မႈသတင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံခရိုင္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕၊ မိုးႏႈိင္းရပ္ကြက္၊ ကြင္းအမွတ္(၈၀၇)၊ မိုးႏႈိင္းကြင္း၊ ကဒုံစီးအလယ္ပိုင္းတြင္ မီးေလာင္မႈသတင္း

(၇.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၀၄ ၀၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံခရိုင္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕၊ မိုးႏိႈင္းရပ္ကြက္၊ ကြင္းအမွတ္(၈၀၇)၊ မိုးႏႈိင္းကြင္း၊ ကဒုံစီးအလယ္ပိုင္း၊ BOCလမ္းရွိ (၁၅×၁၈)ေပ သြပ္မိုး၊ ဖက္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ လယ္တဲေနအိမ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျပီး မီးရႈိ႕ရာမွ...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းဒလေဘာင္ေက်းရြာ၊ ေရႊေစတီ(၄)လမ္းရွိေနအိမ္တြင္ မီးေလာင္မႈသတင္း

(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၈ ၅၅)အခ်ိန္ခန္႔၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းဒလေဘာင္ေက်းရြာ၊ ေရႊေစတီ(၄)လမ္းရွိ (၂၀×၂၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း (၁)ထပ္ေနအိမ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၉ ၀၀) အခ်ိန္ သတင္းရရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္းရွိ...
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ႔ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးရိပ္ျငိမ္ရပ္ကြက္၊ ဓူဝံ(၄)လမ္းနွင့္ ေမတၱာမြန္လမ္းေထာင့္တြင္ မီးေလာင္မႈသတင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ႔ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးရိပ္ျငိမ္ရပ္ကြက္၊ ဓူဝံ(၄)လမ္းနွင့္ ေမတၱာမြန္လမ္းေထာင့္တြင္ မီးေလာင္မႈသတင္း

(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ (၁၇ ၅၀)အခ်ိန္ခန့္၊ တနင္္သာရီတိုင္းေဒသျကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးရိပ္ျငိမ္ရပ္ကြက္၊ ဓူဝံ(၄)လမ္းနွင့္ ေမတ္တာမြန္လမ္းေထာင့္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေသာ Cummins (120 KVA) မီးစက္မွ ပုံမွန္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေနစဥ္မီးစက္၏ဒိုင္နမိုအပူလြန္ကဲရာမွ...