၂၀.၄.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာနုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္တြင္ မိသားစုစည္းရံုးေရးနွင့္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴး၍ လူမႈေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။