Myanmar Fire Services Department

About us

Myanmar Fire Services Department

About us

Myanmar Fire Services Department

ေလ့က်င့္ေရးဌာနစု(ရန္ကုန္) တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္းမ ်ား

(၁) စခန္းမွဴးသင္တန္း
(၂) အသက္ကယ္နည္းစနစ္သင္တန္း
(၃) ေရကူးနည္းစနစ္သင္တန္း
(၄) ေရျပင္အသက္ကယ္သင္တန္း
(၅) အင္တာနက္ႏွင့္အီးေမး(လ္)သင္တန္း
(၆) ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမြမ္းမံသင္တန္း
(၇) စခန္းမွဴးမြမ္းမံသင္တန္း
(၈) စက္ျပင္သင္တန္း
(၉) ေလယာဥ္မီးၿငိွမ္းသတ္ေရးႏွင့္အသက္ကယ္နည္းစနစ္သင္တန္း
(၁၀) ယာဥ္ေမာင္းနည္းျပသင္တန္း