(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၈ ၅၅)အခ်ိန္ခန္႔၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းဒလေဘာင္ေက်းရြာ၊ ေရႊေစတီ(၄)လမ္းရွိ (၂၀×၂၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း (၁)ထပ္ေနအိမ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၉ ၀၀) အခ်ိန္ သတင္းရရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမ်ားမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဉ္ (၁၃)စီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ 191 (၁)စီး၊ သူနာတင္ယာဥ္(၁)စီး၊ ကြပ္ကဲမႈယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၇၁)ဦး၊ အရန္(၅၈)ဦးတို႕ျဖင့္ ေရဂါလန္(၃၂၀၀)ခန္႔အသံုးျပဳၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၁၉ ၀၆) အခ်ိန္ မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၂၀×၂၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း (၁)ထပ္ ေနအိမ္(၁)လုံးနွင့္ အတြင္းပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ခံရျပီး၊ ဆုံးရွုံးမႈတန္ဖိုး ၁,၃၀၀,၀၀ဝိ/-(က်ပ္တစ္ဆယ့္သုံးသိန္း)ခန္႔ ဆုံးရႈံးခဲ့ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။