(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ (၁၁ ၂၀)အခ်ိန္ခန့္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေတာင္ရွမ္းစုရပ္၊ အမွတ္(၁၀/ဘီ)ရွိ (၂၅×၃၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း ေနအိမ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဝါယာျကိုးမ်ားပူး၍ ထုတ္တန္းေပၚမွ တစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၁ ၂၅)အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၃)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၃)စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဉ္(၁)စီး၊ သေႏၶ (၃၅)ဦး၊ အရန္(၁၀)ဦးတို့ျဖင့္ ေရဂါလန္(၇၂၀၀)ခန္႕ အသုံးျပဳၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၁၁ ၄၀) အခ်ိန္မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၂၅×၃၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း ေနအိမ္(၁)လုံး မီးေလာင္ခံရျပီး၊ ဆုံးရွုံးမႈတန္ဖိုး ၅၆၀,၀၀ဝိ/- (က်ပ္ငါးသိန္းေျခာက္ေသာင္း) ခန္႕ ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။