(၇.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၀၄ ၀၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံခရိုင္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕၊ မိုးႏိႈင္းရပ္ကြက္၊ ကြင္းအမွတ္(၈၀၇)၊ မိုးႏႈိင္းကြင္း၊ ကဒုံစီးအလယ္ပိုင္း၊ BOCလမ္းရွိ (၁၅×၁၈)ေပ သြပ္မိုး၊ ဖက္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ လယ္တဲေနအိမ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျပီး မီးရႈိ႕ရာမွ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားသျဖင့္ အရပ္မွဝိုင္းဝန္းျငွိမ္းသတ္ရာ (၀၄ ၃၀)အခ်ိန္မီးျငိမ္းေၾကာင္း (၀၇ ၄၅)အခ်ိန္ သတင္းရ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ သေႏၶ(၄)ဦး၊ အရန္(၅)ဦးတို႔ျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၁၅×၁၈)ေပ သြပ္မိုး၊ ဖက္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ လယ္တဲ ေနအိမ္(၁)လုံးနွင့္ ႏြားလွည္းတို႔ မီးေလာင္ခံရ၊ ဆုံးရွုံးမႈတန္ဖိုး ၃၀၂,၅၀ဝိ/- (က်ပ္သုံးသိန္းနွစ္ေထာင့္ငါးရာ)ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။