(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၅ ၃၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္၊ စိန္ခ်ယ္လမ္း၊ ထိန္ကုန္းရပ္ရွိ (၉×၁၈)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ကာ၊ ကြန္ကရစ္ခင္း ေရာ္ဘာရုံတြင္ မီးထိုးလုပ္သားသည္ ေရာ္ဘာျပားမ်ားကို စပါးခြံမီးဖိုျဖင့္မႈိင္းခံရာ မီးမ်ားျပီး အနီးတြင္ထားရွိေသာေရာ္ဘာျပားမ်ားအား မီးကူးစက္ရာမွ မီးေလာင္မွုျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၅ ၃၃)အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၃)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၃)စီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၅)စီး၊ တာပသြန္အရန္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဉ္(၁)စီး၊ ကြမ္တာအရန္မီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ နိုင္ၿပိဳင္အရန္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ က်ံဳဖိုက္အရန္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ ေတာ္ကူး အရန္မီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ တံခြန္တိုင္အရန္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ ႏႈိင္လႈံအရန္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ စည္ပင္ေရသယ္ယာဥ္ (၁)စီး၊ စုစုေပါင္း မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၁၃)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၅)စီး၊ သေႏၶ(၃၀)ဦး၊ အရန္(၅၀)ဦးတို့ျဖင့္ ေရဂါလန္ (၂၀၈၀၀)ဂါလန္ခန့္ အသုံးျပဳၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၁၆ ၅၅) အခ်ိန္မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၉×၁၈)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ကာ၊ ကြန္ကရစ္ခင္း ေရာ္ဘာ(၈)ရုံ၊ ေရာ္ဘာျပား(၂၄၀၀၀)ေပါင္ခန္႔ မီးေလာင္ခံရျပီး၊ ဆုံးရွုံးမွုတန္ဖိုး ၁၈,၄၈၀,၀၀ဝိ/-(က်ပ္တစ္ရာရွစ္ဆယ့္ေလးသိန္းရွစ္ေသာင္း)ခန္႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။