(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ (၀၁ ၃၇)အခ်ိန္ခန္႔၊ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး၊ ပခုကၠဴခရိုင္၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ကန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရခါးေက်းရြာအနီးရွိ တရားမဝင္ ေရနံလက္ယက္တြင္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ညပိုင္းအလင္းေရာင္ရရွိေစရန္ အင္ဂ်င္မီးစက္နွိုးထားရာ အင္ဂ်င္အိတ္ေဇာမွ မီးပြားလြင့္ထြက္ျပီး ေရနံက်င္းမွထြက္ေသာ ဂက္(စ္)ေငြ႕မ်ားနွင့္ထိေတြ႕ရာမွ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၀၁ ၄၇)အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္စက္ယာဥ္(၁)စီး၊ ေရျပာနယ္ေျမမီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ လက္ပံတိုေက်းရြာအရန္မီးသတ္ စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၂)စီး၊ လယ္အိုေက်းရြာအရန္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဉ္ (၁)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ ပုဂၢလိကေရသယ္ယာဥ္(၂)စီး၊ သေႏၶ(၉)ဦး၊ အရန္(၃၅) ဦးတို့ျဖင့္ (Foam)အျမွဳပ္ေဆးရည္ (၁၀၀)ဂါလန္ခန္႕၊ ေရဂါလန္(၆၇၀၀)ခန္႕၊ DCP 8-Kg မီးသတ္ေဆးဘူး(၁၀)ဘူးတို့ျဖင့္ အသုံးျပဳၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၀၅ ၁၅)အခ်ိန္မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေရနံစိမ္းဂါလန္(၂၀၀)ခန္႔နွင့္ ကလပ္ခုံေဟာင္း(၁)လုံး မီးေလာင္ခံရျပီး၊ ဆုံးရွုံးမႈတန္ဖိုး ၃၆၀,၀၀ဝိ/- (က်ပ္သုံးသိန္းေျခာက္ေသာင္း)ခန္႕ ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။