(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ (၁၇ ၅၀)အခ်ိန္ခန့္၊ တနင္္သာရီတိုင္းေဒသျကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးရိပ္ျငိမ္ရပ္ကြက္၊ ဓူဝံ(၄)လမ္းနွင့္ ေမတ္တာမြန္လမ္းေထာင့္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေသာ Cummins (120 KVA) မီးစက္မွ ပုံမွန္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေနစဥ္မီးစက္၏ဒိုင္နမိုအပူလြန္ကဲရာမွ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၇ ၅၂) အခ်ိန္ သတင္းရရွိသျဖင့္ ေက့ာေသာင္းခရိုင္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၂)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၂)စီး၊ သေႏၶ(၂၂)ဦး၊ အရန္(၂၀)ဦးတို႔ျဖင့္ ေရဂါလန္(၂၀၀၀)ခန္႔ အသုံးျပဳ ျငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၁၈ ၀၀)အခ်ိန္ မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ Cummins (120 KVA) မီးစက္၏ ဒိုင္နမိုကြိဳင္မီးေလာင္ခံရျပီး၊ ဆုံးရွုံးမႈတန္ဖိုး ၅၀၀,၀၀ဝိ/- (က်ပ္ငါးသိန္း)ခန္႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။