(၅.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊(၁၆ ၁၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၊ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္၊ေကြ႕ႀကီးရပ္ကြက္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္း၊ အုန္းပင္ဆိပ္တြင္ ဆီသယ္ေရယာဉ္သည္ ေရယာဉ္၏ဝမ္းပိုင္းဆီကန္အတြင္းသို့ ဆီထည့္စဥ္ ထြက္လာေသာဆီေငြ႕နွင့္ ေရယာဉ္ေနာက္ပိုင္းခ်က္ျပဳတ္ခန္းရွိ အသုံးျပဳေနေသာ မီးနွင့္ ထိေတြ႕ရာမွ မီးစတင္ေလာင္မႈျဖစ္ပါပြားေၾကာင္း(၁၆ ၁၅)အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စခန္းမ်ားမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဉ္(၆)စီး၊ Foam မီးျငွိမ္းသတ္ယာဉ္(၃)စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ စုစုေပါင္း(၂၈)ဦး၊ အရန္(၇၀)ဦးတို့ျဖင့္ ေရဂါလန္ ၇၀၀၀၊ Foam ေဆးရည္ ၁၁၀ ဂါလန္ခန္႔အသုံးျပဳၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၁၆ ၃၀)အခ်ိန္မီးျငိမ္းပါသည္။ ေရယာဥ္မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေရယာဥ္ေပၚပါ ဒီဇယ္ဆီေပပါ ၂၀ လုံး ခန္႔မီးေလာင္ခံရျပီး၊ ဆုံးရွုံးမွုတန္ဖိုး ၂,၀၀၀,၀၀ဝိ/- (က်ပ္နွစ္ဆယ္သိန္း)ခန္႔ျဖစ္ပါေၾကာင္းနွင့္ စက္ေလွလုပ္သားျဖစ္သူ က်ား(၂)ဦး တို့မွာ ဦးေခါင္း၊ မ်က္နွာ၊ ရင္ဘက္၊ ဒူး တို့တြင္ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာ(မစိုးရိမ္ရ)ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။