(၇.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႕၊ (၁၄ ၀၅)အခ်ိန္ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ျကီးနားခရိုင္၊ ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕၊ ျကက္ေပါင္ျခံရပ္ကြက္(၁)၊ နယ္ေျမ(၆)၊ ေဂါက္ကြင္းလမ္းတြင္ Nissan အမ်ိိဳးအစား(အျဖဴေရာင္)ဂါလန္(၈၀၀၀) Asia Energy ဆီေဘာက္ဆာယာဥ္မွ ေဒါင္ဖန္း ေလးလုံးထိုးယာဉ္ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ေပပါမ်ားအတြင္း 6HP ဓါတ္ဆီ ဟြန္ဒါစက္ျဖင့္ 92ဓါတ္ဆီမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းထည့္ေနစဥ္ဆီေဂါက္နွင့္ဆီေပပါ ထိခတ္မိရာမွ မီးပြားထြက္၍ ကားေပၚရွိေပပါမ်ား မီးကူးစက္ေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၄ ၁၀)အခ်ိန္ သတင္းရရွိသျဖင့္ ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၆)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ အရန္မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ စည္ပင္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ စုစုေပါင္း မီးသတ္ယာဥ္(၉)စီး၊ သေႏၶ(၃၅)ဦး၊ အရန္(၁၅)ဦးတို႔ျဖင့္ 4-Kgမီးသတ္ေဆးဘူး(၁)ဘူး၊ ေရဂါလန္ (၁၆၀၀၀)ခန္႔ အသုံးျပဳၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၁၅ ၁၀)အခ်ိန္မီးျငိမ္းပါသည္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လိုင္စင္မဲ့ ေလးလုံးထိုး ေဒါင္ဖန္းယာဉ္ေပၚရွိ 92ဓါတ္ဆီေပပါ(၇)လုံးနွင့္ ယာဥ္၏ တာယာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းခန္းကူရွင္မ်ား၊ ဆီတင္ရန္ ကပ္လ်က္ရပ္ထားေသာ နံပါတ္မဲ့ ေဒါင္ဖန္း (အျပာေရာင္) ေလးလုံးထိုးယာဥ္(၁)စီးႏွင့္ Ringerအမ်ိဳးအစား (အျဖဴေရာင္) ေျခာက္လုံးထိုးယာဥ္၏ တာယာမ်ားနွင့္ ေခါင္းခန္းကူရွင္မ်ား မီးေလာင္ခံရ၊ ဆုံးရွုံးမွုတန္ဖိုး ၄,၆၀၀,၀၀ဝိ/- (က်ပ္ေလးဆယ့္ေျခာက္သိန္း) ခန္႔ျဖစ္ျပီး၊ ဆီျဖည့္ဝန္ထမ္း က်ား(၂)ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ (မစိုးရိမ္ရ) ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။