(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ (၁၀ ၂၅)အခ်ိန္ခန့္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္ရာရပ္ကြက္ရွိ (၂၇×၂၇)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ကြန္ကရစ္ခင္း ေနအိမ္တြင္ ဘုရားခန္းအတြင္း ဖုန္းအားသြင္းထားရာမွ အပူလြန္ကဲျပီး ဘုရားခန္းကာရံထားေသာ ဝါးထရံမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္မွုျဖစ္ပြာေၾကာင္း (၁၀ ၂၇)အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၂)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၉)ဦး၊ အရန္(၁၀)ဦး တို့ျဖင့္ ေရဂါလန္(၁၆၀၀)ခန္႕ အသုံးျပဳၿငွိမ္းသတ္၊ (၁၀ ၄၀)အခ်ိန္မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၂၇×၂၇)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ကြန္ကရစ္ခင္းေနအိမ္(၁)လုံး၊ (၂၀×၂၁)ေပ၊ သက္ကယ္မိုး၊ ဝါးထရံကာ၊ ဝါးၾကမ္းခင္း ေနအိမ္(၁)လုံး၊ (၁၅×၁၅)ေပ၊ သက္ကယ္မိုး၊ ထရံကာ၊ ေျမစိုက္ေနအိမ္(၁)လုံး မီးေလာင္ခံရျပီး၊ ဆုံးရွုံးမႈတန္ဖိုး ၅၁၀,၀၀ဝိ/- (က်ပ္ငါးသိန္းတစ္ေသာင္း)ခန္႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။