(၄.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊  ၀၆ ၀၀ အခ်ိန္ခန္႔၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္မဖြဲေက်းရြာ၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၃၅၆/၂)ႏွင့္ (၃၅၆/၃)အၾကားတြင္ တံတားအမွတ္(၁/၃၅၇)၊ သံကူကြန္ကရစ္(၁၀)ေပတံတားေအာက္ေျခအား ေရတိုက္စားၿပီး အုတ္ဖိနပ္ကြဲအက္၍ လမ္းေပၚနိမ့္ဆင္းသြားသျဖင့္ ယာဥ္ႀကီး/ယာဥ္ငယ္မ်ားသြားလာရန္ အႏၱရယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း  ၀၆ ၃၀ အခ်ိန္ သတငး္ရရွိသျဖင့္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၈)ဦး၊ အရန္(၁၀)ဦးတို႔ျဖင့္ သြားေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။  ၀၇ ၀၀ အခ်ိန္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးေတာင္းေက်းရြာတြင္ မိုးသညး္ထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းရွိ ေနအိမ္(၁၄)လံုးအတြင္းသို႔ ေရ(၃)ေပခန္႔ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ လံုးပတ္(၁၂)ေပ၊ အျမင့္(၅၀)ေပခန္႔ရွိ မဲဇလီပင္(၁)ပင္လဲက်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း  ၀၇ ၁၅ အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၁၀)ဦး၊ အရန္(၁၀)ဦးတို႔ျဖင့္ ေရဝင္ေရာက္ေနေသာ ေနအိမ္(၁၄)လံုးမွ ပစၥည္းမ်ားအား ကူညီေရႊ႕ေျပာငး္ခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ လဲက်ေနေသာ မဲဇလီပင္အား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါေၾကာငး္ သတင္းရရွိပါသည္။