၇.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ (၁၆း၁၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုခရိုင္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဆန္ေကာင္ေက်းရြာသို႔သြားရာလမ္း၊ ဟိုခိုရပ္ကြက္အနီး၊ မေက်ာ့ဝမ္ေခ်ာင္းေရႀကီး၍ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသျဖင့္ ပူတာအိုခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးရံုးမွ မီးသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၁၉)ဦးျဖင့္ ေရတိုက္စားရာကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ကတၱရာပံုးမ်ားအတြင္း သဲမ်ားထည့္၍ စီတန္းခ်ထားျခင္း၊ သဲအိတ္မ်ားစီးတန္းခ်ထားျခင္း၊ ကမ္းပါးမ်ားဆက္လက္မၿပိဳရန္ထုတ္တန္းမ်ားအျဖစ္ စီတန္းခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားသြားေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ဆန္ေကာင္းဆက္သြယ္ထားသည့္ ကတၱရာလမ္းအေျခထိ အျမင့္(၃)ေပခြဲခန္႔၊ အရွည္ေပ(၂၀၀)ခန္႔ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့ပါသည္။ (၈.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ ပူတာအိုခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးရံုးမွ မီးသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ သံုးဘီးယာဥ္(၂)စီး၊ သေႏၶ(၁၉)ဦးျဖင့္ ေရတိုက္စားကမ္းပါးၿပိဳေနမႈမ်ားအား (သဲေက်ာက္/သဲအိ္တ္ဖို႔ျခင္း)၊ ကတၱရာပံုးမ်ားအတြင္း သဲမ်ားထည့္၍ စီတန္းခ်ထားျခင္း၊ ထုတ္တန္းရိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ (၉.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၂၅)အခ်ိန္ခန္႔၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၊ မန္းေစေက်းရြာႏွင့္ လံုမူဒမ္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ေတာင္က်ေရႀကီး၍ ေရ(၃)ေပခန္႔ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း (၀၈း၃၀)အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ ပူတာအိုခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးရံုးမွ သဲေက်ာက္ကား(၁)စီး၊ သေႏၶ(၅)ဦးတို႔ျဖင့္သြားေရာက္ခဲ့ရာ မန္းေစေက်းရြာအတြင္းရွိ လူေနအိမ္(၂)လံုး ႏွင့္ လံုမူဒမ္းေက်းရြာအတြင္းရွိ လူေနအိမ္(၂)လံုးအတြင္းသို႔ေရ (၃)ေပခန္႔ဝင္ေရာက္မႈအားကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မန္းေစႀကိဳးတံတားအား သစ္ပင္မ်ားညိွ၍ အမႈိက္မ်ားပိတ္ဆို႔ေနမႈမ်ားအား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ေနအိမ္ဝန္းမ်ားအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ (၁၀.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ (၁၂း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ဆန္ေကာင္ေက်းရြာသို႔ ေရဝင္ေရာက္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ပူတာအိုခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးရံုးမွ သေႏၶ(၁၀)ဦးျဖင့္ ေရဝင္ေရာက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမႈိက္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ၿပိဳက်ေနေသာေနအိမ္(၁)လံုးအား ၾကိဳးျဖင့္ဆြဲဆိုင္းခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။