EMERGENCY: 191 myanmar.fsd@gmail.com
Hot News
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုခရိုင္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႔နယ္၊ ဆန္ေကာင္ေက်းရြာသို႔သြားလမ္း၊ ဟိုခိုရပ္ကြက္အနီး၊ မေက်ာ႔ဝမ္ေခ်ာင္းေရႀကီး၍ ကမး္ပါးၿပိဳက်မႈျဖစ္။
ေရရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေရရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

(၁)   ၂၉.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁. ၂.၂၀၁၈ ရက္မ်ားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးခရိုင္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖိုးကိုးအုပ္စု၊ ေက်ာက္စုေက်းရြာတြင္ ေသာက္သံုးေရျပတ္ လပ္ေနေသာေၾကာင့္  ေသာက္သံုးေရေပးေ၀လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ (၂)   ၂.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၅. ၃.၂၀၁၈ ရက္မ်ားတြင္...