ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ (၁)ရပ္ကြက္ ၊ ထူပါရံုလမ္းတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

၁၉.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ (၁၂း၃၄) အခ်ိန္ခန္႔၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ (၁) ရပ္ကြက္ ထူပါရံုလမ္းရွိ အေဆာက္အဦေခါင္မိုးထပ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ Mobile ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး Sector မ်ား မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

(၆.၃.၂၀၁၈)ရက္ေန႕၊ (၀၈ ၀၃)အခ်ိန္ခန္႔၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃၆)ရပ္ကြက္၊ေအာင္ေျမလမ္းေန ပိုင္ရွင္ ေဒၚသႏၱာေထြး၊အိမ္ငွား ေဒၚသန္းျမင့္၏ (၂၀×၄၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ညွပ္၊ ပ်ဥ္ခင္း(၂)ထပ္ေနအိမ္အေပၚထပ္ရွိ ဘုရားစင္တြင္ ဘုရားမီးပူေဇာ္ထားရာမွ...

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးခရိုင္၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ (၁၅)မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ဆူးတပ္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆူးတပ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္မွုျဖစ္ပြား

(၂၆.၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ (၁၇ ၃၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးခရိုင္၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ (၁၅)မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ဆူးတပ္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆူးတပ္ႀကီးေက်းရြာေန အိမ္ရွင္ ေဒၚၾကည္၀င္း၏ (၂၇×၁၈)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ထရံကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း(၂)ထပ္အိမ္တြင္...

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၆၇)ရပ္ကြက္၊ ရတနာလမ္းနွင့္ခ်င္းတြင္းလမ္းေထာင့္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

(၂၅.၁.၂၀၁၈)ရက္၊ (၁၃း၂၅) အခ်ိန္ခန္႕၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၆၇)ရပ္ကြက္၊ ရတနာလမ္းနွင့္ခ်င္းတြင္းလမ္းေထာင့္၊ အမွတ္(၈၇)၊ သမင္တံဆိပ္ မီးတိပ္ပစၥည္းဂုိေဒါင္၊ (၈၀×၆၀)ေပ၊ RC ၂ထပ္ခြဲ၊ ဒုတိယထပ္တြင္ ပစၥည္းထုတ္ပုိးသူ အလုပ္သမားမ်ားမွ...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊(ခ)ရပ္ကြက္၊ယု၀လမ္းတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

(၁၉.၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ (၁၄ ၃၇)အခ်ိ္န္ခန္႔၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (ခ)ရပ္ကြက္၊ ယု၀လမ္း၊ အမွတ္(၁၈)၊ ေျမပိုင္ရွင္ ဦးဟာဂ်ီအြတ္စမန္း၏ (၁၀၈×၄၀)ေပ၊ တစ္ခန္း(၁၂×၄၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ညွပ္၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ (၉)ခန္းတြဲ၊ (၂)ထပ္အိမ္ တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၄...

ခ်င္းျပည္နယ္၊မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊စံျပရပ္ကြက္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

(၁၉.၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ (၀၉ ၅၀)အခ်ိ္န္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ စံျပရပ္ကြက္ အိမ္ရွင္ ဦးမာန္ထန္း၏ (၁၈×၂၁)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း(၁)ထပ္ေနအိမ္တြင္ မီးဖိုမီးၾကြင္းမီးက်န္မွတဆင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၀၉ ၅၂)အခ်ိ္န္ သတင္းရသျဖင့္   မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ...