“မီးေလာင္မႈတိုင္းဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာကို မီးလ ွ်ံေတြရဲ႕ ဒိုင္ယာယီကေန သက္ေသျပဆိုပါလိမ့္မယ္”(ဒုမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ၊မင္းနဒီ)

၅.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔၊ ဂုဏ္ျပဳဇာတ္လမ္းျဖစ္သည့္”မီးလ ွ်ံဒိုင္ယာယီ” မွ နမူနာျပကြက္တစ္ခ်ိဳ႕အား ႀကိဳတင္ထုတ္လႊင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔တြင္”မီးလ...

လက္ေထာက္မီးသတ္ဦးစီးမႉးေလာင္း(၁၆/၂၀၁၇)သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား

လက္ေထာက္မီးသတ္ဦးစီးမႉးေလာင္း(၁၆/၂၀၁၇)သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားထုတ္လႊင့္မႉအစီအစဥ္ 16...
မီးသတ္ဦးစီးဌာနသို႔ Japan-Myanmar Association for Culture & Economic Exchange(JMACE)မွ မီးသတ္ယာဥ္(၄)စီး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

မီးသတ္ဦးစီးဌာနသို႔ Japan-Myanmar Association for Culture & Economic Exchange(JMACE)မွ မီးသတ္ယာဥ္(၄)စီး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP) အစီအစဥ္အရ Japan-Myanmar Association for Culture & Economic Exchange(JMACE) မွ မီးသတ္ယာဥ္(၄)စီး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို...