EMERGENCY: 191 myanmar.fsd@gmail.com
Hot News
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုခရိုင္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႔နယ္၊ ဆန္ေကာင္ေက်းရြာသို႔သြားလမ္း၊ ဟိုခိုရပ္ကြက္အနီး၊ မေက်ာ႔ဝမ္ေခ်ာင္းေရႀကီး၍ ကမး္ပါးၿပိဳက်မႈျဖစ္။

Myanmar Fire Services Department

About us

Myanmar Fire Services Department

Myanmar Fire Services Department

ဗဟုိမီးသတ္သင္တန္းေက ်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္းမ ်ား

(၁) အၾကိဳအေျခခံမီးသတ္ပညာသင္တန္း
(၂) တန္းျမင့္မီးသတ္ပညာသင္တန္း
(၃) အဆင့္ျမင့္မီးသတ္ပညာသင္တန္း
(၄) စခန္းမွဴးသင္တန္း
(၅) အဆင့္ျမင့္အရာရိွသင္တန္း
(၆) အသက္ကယ္နည္းစနစ္သင္တန္း
(၇) ေရကူးသင္တန္း
(၈) အဂၤလိပ္စာသင္တန္း
(၉) ေဆးတပ္စုသင္တန္း
(၁၀) ေရျပင္အသက္ကယ္သင္တန္း
(၁၁) လက္ေထာက္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးေလာင္းသင္တန္း
(၁၂) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးသင္တန္း
(၁၃) ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္း