(၆.၃.၂၀၁၈)ရက္ေန႕၊ (၀၈ ၀၃)အခ်ိန္ခန္႔၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃၆)ရပ္ကြက္၊ေအာင္ေျမလမ္းေန ပိုင္ရွင္ ေဒၚသႏၱာေထြး၊အိမ္ငွား ေဒၚသန္းျမင့္၏ (၂၀×၄၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ညွပ္၊ ပ်ဥ္ခင္း(၂)ထပ္ေနအိမ္အေပၚထပ္ရွိ ဘုရားစင္တြင္ ဘုရားမီးပူေဇာ္ထားရာမွ ပလပ္ေခါင္းအပူလြန္ကဲၿပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား  ေၾကာင္း (၀၈ ၀၈)အခ်ိန္သတင္းရသျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ (၄)စီး၊ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ (၂)စီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ (၂)စီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ (၁)စီး၊ဒဂံုအေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ (၁)စီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ (၁)စီး၊ စည္ပင္မီးသတ္မွ(၁)စီး၊ စုစုေပါင္း မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၁၂)စီး၊ မီးသတ္အေထာက္အကူျပဳယာဥ္(၃)စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္(၄)စီး၊ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္(၉၀)ဦး၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္(၄၄)ဦးတို႔ျဖင့္ ေရဂါလန္ (၈၀၀၀) ခန္႔ အသံုးျပဳျငွိမ္းသတ္ရာ (၀၈ ၁၇)အခ်ိန္ မီးၿငိမ္းပါသည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၂၀×၄၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ညွပ္၊ ပ်ဥ္ခင္း(၂)ထပ္ေနအိမ္(၁)လံုးႏွင့္ အတြင္းပစၥည္းမ်ား မီးေလာင္ခံရၿပီး ဆံုးရႈံးမႈတန္ဖိုး ၂၃၀၀၀၀၀ိ/-(က ်ပ္ႏွစ္ဆယ့္သံုးသိန္း)ခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။